Monthly Archives

December 2018

“Fia Gulliksson om 2019: Vill minska skamflygandet och ha modigare politiker”.

By | Articles

Några av Fia Gullikssons förhoppningar inför 2019, fångat av ÖP.

I det stora hela handlar det om vikten av en medveten livsstil där vi reflekterar över våra val och dess konsekvenser för oss själva, våra medmänniskor, barnen, andra levande organismer, planeten, världen.

Fia Gullikssons primära fokus är den HÅLLBARA maten eftersom det är den ohållbara produktionen av mat som gör att vi överutnyttjar planeten – jordbruket, transporterna och förädlingen.

En liten tankeställare är att en flygresa, ÖSTERSUND- STOCKHOLM, motsvarar lika mycket utsläpp som 55 000 tågresor, samma sträcka. Något att vidare begrunda då är vad en resa till andra sidan planeten måste motsvara?!

Läs mer på ÖP